- Foreningen for Innovationsmiljøer i Danmark

English
Om FOIN

FOIN blev stiftet i 2001. Innovationsmiljøerne har ca. 325 aktive porteføljeselskaber og i forskerparkerne bor ca. 470 højteknologiske og vidensbaserede virksomheder. I januar 2014 fusionerede de daværende seks regionalt baserede innovationsmiljøer og blev til fire, der skal konkurrere på landsplan.

FOIN er de danske innovationsmiljøers samarbejdsorgan og har til formål at fremme de danske innovationsmiljøers udvikling og fælles interesser i Danmark og globalt. Foreningen optræder som talerør og/eller forhandlingspart for medlemmerne inden for de arbejdsområder, som bestyrelsen beslutter foreningen skal varetage.

Foreningens virke dækker fælles udvikling af produkter, ydelser og koncepter, fælles uddannelse af medarbejdere, videndeling og koordinering.

Du kan læse FOINs politiske vækstkatalog her

Du kan læse Innovationsmiljøernes fælles adfærdskodeks her

Du kan se nøgletal for innovationsmiljøerne 2012-2016 her